Лагери

Многобройни забавления и всекидневни активности в планината – тренировки изцяло със собствено тегло, преходи, пикници, ориентиране, курс по подготовка при походи в планината, дисциплинирано военни игри, запознаване със здравословните храни, общуване, изграждане на мотивация в спорта. Четири часа дневно интерактивно обучение по дисциплинирано физически упражнения. Правилно общуване между екипа и децата в лагера.

Спортен клуб – Сила, Чест, Мъжество

 организира детски лагери, които може да бъдат посещавани от всички деца на възраст между 9 и 14 години, независимо от нивото на спортна подготовка. При необходимост в лагера може да се приема и придружител на съответното дете, за да бъде адаптацията му по-лесна и спокойна.

Всички дейности по програмата са безопасни и съобразени с възрастта на участниците. Дневният хранителен режим на децата е комбиниран със здравословно и балансирано хранене.

Програмата

 на лагера е специално разработена от професионален екип на принципа дисциплинирано физическа активност, на проектното обучение – децата се обучават по проекти зададени за конкретните тренировъчни теми, за подобряване на техните умения в спорта, общуването, мотивацията, дисциплината и игрите чрез физически контакт. Освен в областта на спорта, чрез проектните обучения се придобиват знания и в много други области от социалния и природния свят. В програмата на лагерите е заложено и интерактивно обучение под формата на разнообразни игри и занимания, с цел по – добра активност на децата.

Важно изискване към всеки от екипа в лагера е да направи образователните теми забавни и интересни, и да успее да провокира децата сами да търсят нови знания и мотивация в развитието си. В края на периода всяко дете получава от преподавателя ваучер за индивидуално обучение, който съдържа подробна информация за постигнатите резултати и има за цел да помогне на детето за по-нататъшното му обучение и развитие.

 

Пишете ни

Чакаме за вас

Община Елин Пелин, България

Donchev’s Group © 2019. Всички права запазени