Данни за записване

Допълнителна информация

*Записването на лица под 11 години и над 16 години става, като се обадите на един от посочените телефони за повече информация.

*Съгласен съм, че предоставените ми данни ще се събират и съхраняват съгласно Закона за защита на личните данни.

нашите

причини

високи цели

здрав дух

здраво тяло

Чакаме за вас

Община Елин Пелин, Област Софийска, България

Контакти

+359 876 011 622 / +359 878 399 179 /+359 889 966 017 / info@powerhonorcourage.com

Donchev’s Group © 2019. Всички права запазени.